Handrafted with respect.png

Na počátku vzniku značky Clasp'pin byla reklamace batohu nejmenovaného výrobce, konkrétně jeho prasklého řemení vyrobeného ze syntetické koženky. Po vyřízení reklamace jsem nechtěl pořizovat produkt vyrobený pouze ze syntetických materiálů a tak vznikla myšlenka výroby batohu dle vlastního návrhu s použitím tradičních materiálů. Postupem času jsem si pořídil první průmyslový šicí stroj a pustil se do experimentování.

Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, proces vývoje a úprav vlastního střihu by se u externího výrobce mohl značně prodloužit. Současně jsem docházel do zaměstnání a takto jsem si mohl na vlastní "kůži" ověřil možnosti a limity návrhů a zpětná vazba se tím zkrátila na minimum. Zanedlouho se ukázalo, že jeden stroj nestačí a následovalo postupné vybavování a zařizování vlastní malé dílny.

V dřívějším zaměstnání jsem začal postrádat fyzický kontakt s materiálem a neodolal jsem tak možnosti stát se vlastním zadavatelem a realizátorem v jedné osobě, což je pro mě ta největší motivace do budoucna. Realizace produktů dle vlastních představ a požadavků s ohledem na uživatele s využitím tradičních řemeslných postupů ruční výroby.

Jiří Salač

zakladatel, majitel, designer a řemeslník